Matura 2011: Sprzedam Tanio Prezentację Maturalną

Matura ustna 2009Praca na mature ustną ... Ustna maturaMatura 2011: Sprzedam Tanio Prezentację Maturalną
 
gość
Dodany: 2011-02-01, 10:34:26

Napisz do nas, a prezentację możesz mieć już dziś. Koszt gotowej pracy wynosi 50 zł. Mamy do sprzedania prawie 300 prac. Każda z nich zawiera bibliografię (z podziałem na literaturę podmiotu i przedmiotu), ramowy plan wypowiedzi, a większość dodatkowo prezentację multimedialną w PowerPoincie. Wszystkie wykonane są przez polonistów. Możemy również napisać od podstaw pracę na podany przez Ciebie temat, biorąc pod uwagę Twoje pomysły, oczekiwania i wymagania. Cena do uzgodnienia. Gwarantujemy szybką wysyłkę, dyskrecję i pełną satysfakcję.
Kontakt matura.polski@interia.pl, gg 7195197
51. Motyw pojedynku. Przedstaw różne ujęcia, analizując najciekawsze twoim zdaniem realizacje literackie i filmowe.
52. Motyw pożegnania i rozstania w różnych dziełach literackich. Przedstaw i porównaj w oparciu o wybrane przykłady
53. Motyw rozstania w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
54. Motyw stworzenia świata i człowieka w literaturze i sztuce.
55. Motyw stworzenia świata i człowieka w przekazie mitologicznym, biblijnym i literackim. Zaprezentuj koncepcje, odwołując się również do dzieł ikonograficznych.
56. Motyw stworzenia świata w Biblii i wybranych dziełach malarskich
57. Motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich różnych epok.
58. Motyw śmierci heroicznej w literaturze polskiej. Omów kształt i funkcje motywu w wybranych tekstach literackich
59. Motyw śmierci wojownika w literaturze. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
60. Motyw tańca i jego funkcje w literaturze, sztukach plastycznych i filmie
61. Motyw wędrówki w literaturze
62. Motyw wędrówki w literaturze (i tekstach kultury). Analizując celowo wybrane utwory literackie (i teksty kultury) z dwóch, trzech okresów literackich, omów cele podróży i sposoby pisania o niej. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy
63. Motyw zdrady w literaturze. Omów na wybranych przykładach
64. Motyw zemsty w romantyzmie.
65. Na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok omów, analizując przykłady, portret żony w literaturze i innych dziedzinach sztuki
66. Niesamowite pejzaże w literaturze romantycznej.
67. Oblicza patriotyzmu – omów różne sposoby jego rozumienia, analizując wybrane przykłady literackie.
68. Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje. Rozwiń temat w oparciu o utwory przedstawiające lagry i łagry
69. Obraz Gdańska w wybranych utworach literackich i plastycznych. Porównaj ujęcia tego obrazu w wybranych dziełach
70. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze polskiej – omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach
71. Oceń adaptacje filmowe dzieł literackich.
72. Odwołując się do wybranych przykładów dzieł literackich, wskaż bohaterów poszukujących szczęścia
73. Omów funkcjonowanie motywów wędrówki w wybranych utworach literackich
74. Omów hasła pozytywistyczne na przykładzie wybranych nowel
75. Omów problem powinności rządzących wobec narodu na przykładzie literatury staropolskiej i współczesnej.
76. Omów społeczną rolę nowelistyki pozytywistycznej
77. Pamiętnik i dziennik jako zapis ważnych wydarzeń historycznych. Omów na wybranych przykładach
78. Podróż jako przygoda i doświadczenie. Rozwiń temat w oparciu o dowolne dzieła literackie
79. Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec świata i Boga. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
80. Porównaj obrazy Gdańska i jego okolic, ukazane w literaturze współczesnej

 
matura_polski
Dodany: 2011-02-01, 10:35:25

Napisz do nas, a prezentację możesz mieć już dziś. Koszt gotowej pracy wynosi 50 zł. Mamy do sprzedania prawie 300 prac. Każda z nich zawiera bibliografię (z podziałem na literaturę podmiotu i przedmiotu), ramowy plan wypowiedzi, a większość dodatkowo prezentację multimedialną w PowerPoincie. Wszystkie wykonane są przez polonistów. Możemy również napisać od podstaw pracę na podany przez Ciebie temat, biorąc pod uwagę Twoje pomysły, oczekiwania i wymagania. Cena do uzgodnienia. Gwarantujemy szybką wysyłkę, dyskrecję i pełną satysfakcję.
Kontakt matura.polski@interia.pl, gg 7195197


261. Oblicza władzy. Przedstaw sposoby ujęcia tego motywu w literaturze na wybranych przykładach dzieł z XIX i XX wieku.
262. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze. Przedstaw rożne ujęcia, analizując wybrane przykłady
263. Rozważ problem powinności rządzących wobec narodu. Dokonaj analizy zagadnienia na podstawie tekstów wybranych utworów.
264. Topos bohaterskiego umierania w literaturze średniowiecza, romantyzmu i pozytywizmu. Przedstaw na wybranych przykładach
265. Motyw śmierci w literaturze 2 wybranych epok literackich
266. Motyw matki cierpiącej w literaturze i sztuce. Przedstaw i oceń różne sposoby jego realizacji na podstawie wybranych przykładów.
267. Literackie próby odpowiedzi na pytanie: Jak żyć? Omów na wybranych przykładach
268. Analizując wybrane przykłady literackie przedstaw motyw wierności i zdrady
269. Sposoby mówienia o śmierci w literaturze średniowiecza. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
270. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu holokaustu w literaturze polskiej.
271. Próba ocalenia ludzkiej godności w nieludzkich warunkach. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł filmowych XX wieku.
272. Związek biografii twórcy z dziełem literackim. (Adam Mickiewicz)
273. Motyw kobiety jako źródło nieszczęścia. Zanalizuj wybrane przykłady literackie.
274. Portrety Polek w literaturze na przełomie różnych epok
275. Obraz Gdańska w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
276. Wskaż hasła pozytywistyczne i ich odzwierciedlenie w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych utworów literackich
277. Epistolografia wybranej epoki: tematyka, autoportret nadawcy, widzenie adresatów. Omów temat na podstawie wybranych tekstów
278. Polska wieś w literaturze. Omów sposoby jej przedstawiania i funkcje na wybranych przykładach.
279. Postawy bohaterów literackich różnych epok wobec cierpienia omów na wybranych przykładach
280. Relacja między manifestem, a jego literacką realizacją
281. Dlaczego źli? Przedstaw wybrane kreacje literackie bohaterów, którzy krzywdzą innych
282. Jaką rolę pełni w dziele literackim pamiętnik. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
283. Motyw rozstania w literaturze polskiej. Omów w wybranych tekstach kultury
284. Problem winy i kary w literaturze XIX i XX wieku
285. Bunt przeciwko Bogu jako wyraz niezgody na ludzkie cierpienie
286. Bohaterowie w habitach, przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich
287. Słynne pojedynki w literaturze i ich kształt artystyczny
288. Psychologia zbrodniarza. Przedstaw problem odwołując się do wybranych dziel literackich
289. Martyrologia powstańców warszawskich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich
290. Praca-przekleństwo czy spełnienie. Omów motyw na wybranych utworach literackich


 
gość
Dodany: 2011-02-01, 10:36:24

Napisz do nas, a prezentację możesz mieć już dziś. Koszt gotowej pracy wynosi 50 zł. Mamy do sprzedania prawie 300 prac. Każda z nich zawiera bibliografię (z podziałem na literaturę podmiotu i przedmiotu), ramowy plan wypowiedzi, a większość dodatkowo prezentację multimedialną w PowerPoincie. Wszystkie wykonane są przez polonistów. Możemy również napisać od podstaw pracę na podany przez Ciebie temat, biorąc pod uwagę Twoje pomysły, oczekiwania i wymagania. Cena do uzgodnienia. Gwarantujemy szybką wysyłkę, dyskrecję i pełną satysfakcję.
Kontakt matura.polski@interia.pl, gg 7195197

214. Duchy i zjawy w literaturze , filmie i /lub sztukach plastycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
215. Żydzi w literaturze polskiej - bliscy i dalecy. Przedstaw obraz społeczności żydowskiej lub jej pojedynczych reprezentantów na podstawie wybranych epok.
216. Omów funkcje brzydoty jako kategorii estetycznej. odwołaj sie do wybranych dzieł malarskich i literackich.
217. Przedstaw bohatera romantycznego i jego wcielenia w wybranych utworach różnych epok
218. Odwołując się do przykładów, przedstaw funkcjonowanie motywu apokalipsy w literaturze
219. Obraz bohaterów tragicznych w wybranych utworach literackich
220. Na wybranych przykładach omów funkcje humoru w literaturze
221. Sport jako temat dla artystów różnych dziedzin sztuki. Omów na wybranych przykładach
222. Adaptacje filmowe a dzieło literackie. Porównaj na wybranych przykładach
223. Literackie portrety ojców i synów. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw sposoby ujęcia tego motywu
224. Wybrane pary kochanków w literaturze i filmie
225. Miasto i wieś na przestrzeni wieków. Omów problem na wybranych przykładach literatury polskiej
226. Motyw cierpienia w literaturze antycznej i średniowiecznej.
227. Zaprezentuj sposoby ujęcia relacji człowiek – Bóg na podstawie wybranych utworów literackich
228. Portret idealnego wojownika w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich
229. Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu kłamstwa w literaturze na wybranych przykładach
230. Literackie, filmowe i malarskie reinterpretacje wybranego mitu. Porównaj i omów funkcje
231. Wieczerza, uczta, przyjęcie. Dokonaj analizy wybranych utworów literackich i innych tekstów kultury.
232. Koncepcja kobiecego piękna w literaturze i malarstwie . Omów analizując przykłady dwóch wybranych epok.
233. Szaleni i obłąkani w literaturze różnych epok dokonaj prezentacji wybranych postaci
234. Współczesny sportowiec – kontynuacja czy zaprzeczenie wzorca herosa? Porównaj portret wybranego sportowca z bohaterami literackimi
235. Fascynacja górami w sztuce. Omów funkcjonowanie tego tematu na wybranych przykładach literatury, filmu, malarstwa
236. Maski-znaczenie i cele w życiu człowieka.
237. Etos rycerski w literaturze. Przedstaw różne sposoby jego kreacji, odwołując się do wybranych dzieł z różnych okresów historycznoliterackich.
238. Przedstaw oblicza samotności wybranych bohaterów literackich, analizując różne ujęcia.
239. Różne oblicza diabła w literaturze i sztuce. Omów na podstawie celowo dobranych dzieł.
240. Rozważ problem powinności rządzących wobec narodu. Dokonaj analizy zagadnienia na podstawie tekstów wybranych utworów
241. Paraboliczny charakter baśni
242. Sceny rodzajowe z życia codziennego polskich dworków. Zanalizuj zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich
243. Totalitaryzm w oczach twórców literatury. Omów problem, analizując wybrane utwory
244. Wizja młodości, dążenia i doświadczenia młodych w literaturze i innych tekstach kultury (film, teksty współczesnych piosenek młodzieżowych). Omów temat na wybranych przykładach
245. Przedstaw funkcje motywu rozstania w wybranych utworach literackich.
246. Dawniejsze i współczesne wzorce rodziny. Przedstaw problem na podstawie literatury, filmu lub innych dzieł kultury.
247. Od kury domowej do kobiety demonicznej - różnorodność literackich portretów kobiet. Przedstaw na wybranych przykładach
248. Literackie portrety idealistów i marzycieli
249. Portret polskiego szlachcica w literaturze. Rozważ na wybranych przykładach
250. Człowiek wobec władzy. Rozważ problem oparciu o działa literackie z trzech epok.
251. Rycerz średniowieczny a samuraj. Porównaj kreacje bohaterów w literaturze, filmie lub malarstwie
252. Kultura wsi zapisana w obrzędach ludowych. Omów, analizując utwory wybranych epok literackich
253. Funkcje motywu winy i kary w literaturze
254. Ka

 
matura_polski
Dodany: 2011-02-01, 10:37:04

Napisz do nas, a prezentację możesz mieć już dziś. Koszt gotowej pracy wynosi 50 zł. Mamy do sprzedania prawie 300 prac. Każda z nich zawiera bibliografię (z podziałem na literaturę podmiotu i przedmiotu), ramowy plan wypowiedzi, a większość dodatkowo prezentację multimedialną w PowerPoincie. Wszystkie wykonane są przez polonistów. Możemy również napisać od podstaw pracę na podany przez Ciebie temat, biorąc pod uwagę Twoje pomysły, oczekiwania i wymagania. Cena do uzgodnienia. Gwarantujemy szybką wysyłkę, dyskrecję i pełną satysfakcję.
Kontakt matura.polski@interia.pl, gg 7195197
110. Twórcza i destrukcyjna rola miłości w życiu człowieka
111. Tytuł i motto kluczem do odczytania idei dzieła literackiego.
112. Tytuł i motto w utworze literackim. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw i zanalizuj rolę, jaką pełnią.
113. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze XX wieku. Omów i zinterpretuj to zjawisko na wybranych przykładach
114. Utwory o karierze i klęsce bohatera. Zanalizuj problem, wykorzystując znane pozycje literackie.
115. Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie ujęcia tego tematu.
116. Wiara jako główna wartość w życiu człowieka. Przedstaw w jaki sposób to stwierdzenie jest realizowane w literaturze wybranych epok.
117. Wizerunek ukochanej wykreowany w literaturze i epistolografii romantycznej.
118. Władza i władcy- rożne ujęcia władzy i rządzących w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
119. Wpływ domu rodzinnego na tożsamość człowieka.
120. Wpływ literatury na kształtowanie charakteru bohatera
121. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka.
122. Wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
123. Wygnaniec, podróżny, ciekawy świata, poszukiwacz sensu życia.
124. Zanalizuj i przedstaw język sprawozdawców i dziennikarzy sportowych
125. Zaprezentuj motyw zmagania się bohatera z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków w literaturze i w filmie
126. Zdrada – rozważ problem moralny bohaterów polskiej literatury
127. Zjawy, duchy i sny w literaturze.
128. Zjawy, duchy, wizje, sny... Określ, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok.
129. Źródła klęski życiowej bohaterów tragedii Williama Szekspira. Zinterpretuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
130. Życie na wsi jako temat literacki na podstawie dwóch wybranych epok.
131. Duchy, zjawy i upiory w wybranych utworach literackich
132. Idealiści i marzyciele w literaturze. Zaprezentuj bohaterów literackich charakteryzujących sie taką postawą i przedstaw, jakie konsekwencje ponoszą za wierność swoim ideałom i marzeniom.
133. Jakie błędy językowe zauważasz w swoim środowisku?
134. Miłość fatalna i spełniona. Porównaj obrazy miłości w różnych utworach literackich
135. Omów przykłady artystycznego wykorzystania brzydoty w wybranych utworach literackich i plastycznych.
136. Twój sąd o bohaterach romantycznych. Uzasadnij swoją opinię w oparciu o charakterystykę porównawczą wybranych postaci
137. Miłość jako siła budująca i niszcząca.
138. Wybitne adaptacje filmowe. Odwołując się do wybranych przykładów, zaprezentuj i omów filmy, które Twoim zdaniem zdecydowanie górują nad literackim pierwowzorem.
139. Zaprezentuj interesujących Cię twórców Twojego regionu. Przedstawiając walory ich dorobku, uzasadnij swój wybór
140. Związek biografii z twórczością pisarza
141. Motyw winy i kary w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów

 
matura_polski
Dodany: 2011-02-01, 10:44:13

Napisz do nas, a prezentację możesz mieć już dziś. Koszt gotowej pracy wynosi 50 zł. Mamy do sprzedania prawie 300 prac. Każda z nich zawiera bibliografię (z podziałem na literaturę podmiotu i przedmiotu), ramowy plan wypowiedzi, a większość dodatkowo prezentację multimedialną w PowerPoincie. Wszystkie wykonane są przez polonistów. Możemy również napisać od podstaw pracę na podany przez Ciebie temat, biorąc pod uwagę Twoje pomysły, oczekiwania i wymagania. Cena do uzgodnienia. Gwarantujemy szybką wysyłkę, dyskrecję i pełną satysfakcję.
Kontakt matura.polski@interia.pl, gg 7195197
81. Portret dziecka i jego przestrzeń życiowa w nowelach polskich
82. Portret matki w literaturze. Dokonaj analizy wybranych tekstów literackich, na podstawie których wykażesz różnorodność sposobów kreacji wizerunku matki
83. Portret szlachcica w literaturze polskiej. Scharakteryzuj szlacheckich bohaterów wybranych utworów
84. Portret szlachcica w literaturze. Przedstaw sposoby kreowania tej postaci na wybranych przykładach
85. Postać diabła w różnych ujęciach literackich i w dziełach pozaliterackich. Przedstaw wędrówkę motywu analizując wybrany materiał
86. Problemy adaptacji filmowej, przeanalizuj wybrany film i jego literacki pierwowzór. Oceń adaptację – „Władca Pierścieni”.
87. Przedstaw funkcjonowanie motywu rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach różnych epok
88. Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich i dziełach plastycznych
89. Przedstaw malarskie widzenie natury w wybranych utworach Adama Mickiewicza
90. Rola sił nadprzyrodzonych w tekstach Adama Mickiewicza
91. Różne obrazy biesiadowania i ucztowania w literaturze polskiej
92. Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej na podstawie literatury i filmu
93. Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej na podstawie literatury
94. Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując teksty prozatorskie, teksty poetyckie, literaturę faktu i inne np. malarstwo, film, rzeźba itp.
95. Różne sposoby mówienia o śmierci w wybranych epokach literackich.
96. Różne sposoby ukazania władcy w literaturze.
97. Różne ujęcia motywu patriotyzmu. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady utworów literackich
98. Samotność człowieka w otaczającym go świecie. Omów temat na podstawie wybranych utworów z różnych epok
99. Scharakteryzuj relacje między rodzicami i dziećmi.
100. Stanisław Staszic a Tomasz Lis, porównaj język dawnej i współczesnej publicystyki
101. Starość pogodna, czy rozpaczliwa? Dokonaj analizy porównawczej bohaterów literackich, którzy doświadczają tych stanów.
102. Symbolika nagości w literaturze i innych sztukach
103. Śląsk jako źródło inspiracji literackiej. Omów na przykładzie wybranych utworów
104. Świadectwo holokaustu. Zaprezentuj temat w oparciu o dzieła literackie, filmowe i malarskie
105. Świat wartości więźniów łagrów i lagrów i ich odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
106. Temat holocaustu w literaturze
107. To się czyta dzisiaj - modni pisarze, modne książki. Omów na przykładzie dwóch-trzech twórców spoza szkolnego kanonu przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własną opinię na ten temat.
108. Topos nieśmiertelności poety i poezji
109. Topos patrioty
110. Twórcza i destrukcyjna rola miłości w życiu człowieka

 
matura_polski
Dodany: 2011-02-01, 10:45:12

Napisz do nas, a prezentację możesz mieć już dziś. Koszt gotowej pracy wynosi 50 zł. Mamy do sprzedania prawie 300 prac. Każda z nich zawiera bibliografię (z podziałem na literaturę podmiotu i przedmiotu), ramowy plan wypowiedzi, a większość dodatkowo prezentację multimedialną w PowerPoincie. Wszystkie wykonane są przez polonistów. Możemy również napisać od podstaw pracę na podany przez Ciebie temat, biorąc pod uwagę Twoje pomysły, oczekiwania i wymagania. Cena do uzgodnienia. Gwarantujemy szybką wysyłkę, dyskrecję i pełną satysfakcję.
Kontakt matura.polski@interia.pl, gg 7195197

142. Dramat romantyczny i jego literacka realizacja w dziełach twórców epoki np. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego
143. Motyw holocaustu w literaturze.
144. Rozum i serce nie zawsze są w zgodzie. Zinterpretuj tę myśl, analizując wybrane utwory literackie
145. Utwór literacki a jego filmowa adaptacja. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł (Władca pierścieni)
146. Motyw zemsty
147. Język współczesnych polityków. Omów na wybranych przykładach.
148. Krytyczne postawy pisarzy wobec własnego narodu. Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich
149. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania w literaturze motywu wędrówki, odwołując się do wybranych tematów
150. Groteska, śmiech i kpina w średniowiecznej literaturze i sztuce. Omów wybrane dzieła i wyjaśnij dlaczego, w taki sposób mówiono w średniowieczu o śmierci.
151. Wizerunki kobiet w polskiej literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
152. Zdolność odróżniania dobra od zła dana ludziom to ich przekleństwo czy dobrodziejstwo? Skomentuj decyzje bohaterów literackich
153. Przedstaw różne sposoby kreowania postaci poszukujących sensu życia
154. Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej - literatura, film, obraz
155. Uczta, wieczerza, przyjęcie, biesiada. Przedstaw sposoby ich wykorzystania w tekstach literackich różnych epok.
156. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z różnych epok.
157. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.

158. Metamorfozy bohaterów literackich - przyczyny i skutki. Analiza wybranych utworów.
159. Omów język dziennikarzy sportowych
160. Motyw cierpienia w literaturze polskiej różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
161. Motyw domu w literaturze i sztuce polskiej. Omów jego funkcje i sposoby artystycznej realizacji, analizując wybrane przykłady.
162. Łagry, lagry jako obraz okrucieństwa II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach literackich
163. Podróż jako przygoda i doświadczenie. Przedstaw motyw wędrówki i sposoby jego ujęcia w wybranych utworach literackich.
164. Obecność duchów i ich rola w utworach literackich różnych epok. Przedstaw problem, odwołując się do przykładów z literatury polskiej i obcej.
165. Literackie obrazy miasta. Omów na wybranych przykładach
166. Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej na podstawie literatury i sztuki
167. Obraz wsi w literaturze. Omów na wybranych przykładach
168. Bajka i baśń – zaprezentuj rozwój gatunku na przestrzeni wybranych epok
169. Maski - ich rola i znaczenie w życiu człowieka
170. Literackie portrety żon. Omów temat odwołując się do wybranych utworów.
171. Człowiek stworzony jest do buntu. Omów problem na podstawie znanych ci utworów literackich.
172. Historia narodu polskiego jako ważne źródło inspiracji dla literatury i sztuki. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów
173. Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory, przedstawiające świat lagrów i łagrów
174. Postawa buntowników. Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich, oceń ich postawy.
175. Omów różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich.
176. Walka dobra ze złem w literaturze XX wieku, przedstaw przykłady analizując wybrane utwory
177. Wiara jako główna wartość w życiu człowieka. Przedstaw, w jaki sposób to stwierdzenie jest realizowane w literaturze wybranych dwóch epok. Analiza wybranych utworów.

 
matura_polski
Dodany: 2011-02-01, 10:45:40

Napisz do nas, a prezentację możesz mieć już dziś. Koszt gotowej pracy wynosi 50 zł. Mamy do sprzedania prawie 300 prac. Każda z nich zawiera bibliografię (z podziałem na literaturę podmiotu i przedmiotu), ramowy plan wypowiedzi, a większość dodatkowo prezentację multimedialną w PowerPoincie. Wszystkie wykonane są przez polonistów. Możemy również napisać od podstaw pracę na podany przez Ciebie temat, biorąc pod uwagę Twoje pomysły, oczekiwania i wymagania. Cena do uzgodnienia. Gwarantujemy szybką wysyłkę, dyskrecję i pełną satysfakcję.
Kontakt matura.polski@interia.pl, gg 7195197
178. Synowie i córki jako bohaterowie literaccy. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory z rożnych epok
179. Motyw winy i kary w utworach literackich. Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania w literaturze.
180. Literatura jako inspiracja dla reżyserskich dokonań Andrzeja Wajdy. Przedstaw na wybranych przykładach
181. Idealiści i marzyciele - ludzie światu potrzebni czy zbyteczni?
182. Motyw snu i jego funkcjonowanie w literaturze. Omów temat na postawie wybranych utworów z różnych epok.
183. Różne sposoby kreacji bohatera zbuntowanego w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując sie do wybranych przykładów.
184. Wierność i zdrada w decyzjach moralnych bohaterów literackich. Przedstaw problem na wybranych przykładach
185. Literackie portrety kobiet. Przedstaw je, odnosząc się do wybranych tekstów literackich
186. Przedstaw portret ojca w wybranych utworach literackich rożnych epok
187. Koncepcja kobiecego piękna w malarstwie i literaturze średniowiecza, renesansu i baroku
188. Literackie i filmowe wizje przyszłości
189. Wzorzec życia szczęśliwego w filozofii i literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
190. Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec świata i Boga. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
191. Portrety lekarzy w literaturze. Scharakteryzuj wybrane postacie i oceń ich stosunek do wykonywanego zawodu.
192. Motyw szaleństwa z miłości w rożnych epokach literackich
193. Ideały religijne i rycerskie średniowiecza. Przedstaw zagadnienie interpretując wybrane utwory.
194. Do czego zdolny jest człowiek aby zdobyć władzę i pieniądze?
195. Filmowe adaptacje dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach.
196. Motyw cierpienia i jego funkcjonowanie w literaturze różnych epok
197. Odwołaj sie do wybranych utworów, omów wpływ wojny na ludzka psychikę i moralność
198. Literackie obrazy miłości niespełnionej. Przedstaw na wybranych przykładach.
199. Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcję odwołując sie do wybranych tekstów literackich
200. Motyw tańca w literaturze i innych dziełach sztuki
201. Człowiek w świetle literatury apokalipsy spełnionej. Omów jego sytuacje w oparciu o dowolne utwory
202. Rola pracy w życiu postaci literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
203. Różne kreacje mieszczan w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów
204. Pokrzepienie serc i rozdrapanie ran polskich – przedstaw i zanalizuj te dwie tendencje w polskiej literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
205. Dylematy moralne bohaterów literackich. Zanalizuj wybrane przykłady z różnych epok
206. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych i biblijnych. Przedstaw na wybranych przykładach.
207. Postać władcy w literaturze , malarstwie i filmie, omów problem na wybranych przykładach.
208. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich z rożnych epok
209. Postać władcy w literaturze malarstwie i filmie. Omów problem na wybranych przykładach
210. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptację
211. Krajobraz wsi polskiej w literaturze
212. Wpływy szekspirowskie w literaturze polskiej. Przedstaw temat analizując wybrane przykłady z różnych epok
213. Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje. Rozwiń temat w oparciu o utwory przedstawiające lagry i łagry
214. Duchy i zjawy w literaturze , filmie i /lub sztukach plastycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

 
matura_polski
Dodany: 2011-02-01, 10:46:28


Napisz do nas, a prezentację możesz mieć już dziś. Koszt gotowej pracy wynosi 50 zł. Mamy do sprzedania prawie 300 prac. Każda z nich zawiera bibliografię (z podziałem na literaturę podmiotu i przedmiotu), ramowy plan wypowiedzi, a większość dodatkowo prezentację multimedialną w PowerPoincie. Wszystkie wykonane są przez polonistów. Możemy również napisać od podstaw pracę na podany przez Ciebie temat, biorąc pod uwagę Twoje pomysły, oczekiwania i wymagania. Cena do uzgodnienia. Gwarantujemy szybką wysyłkę, dyskrecję i pełną satysfakcję.
Kontakt matura.polski@interia.pl, gg 7195197


254. Katastroficzna wizja świata w literaturze XX wieku
255. Szaleńcy i ich wizerunek w tekstach kultury. Opisz sposoby kreowania takich bohaterów w literaturze i innych dziedzinach sztuki
256. Wpływ języków obcych ( np. j. angielskiego, j. francuskiego) na kształt obecnej polszczyzny. Rozwiń, odwołując się do odpowiednich przykładów z różnych języków lub jednego języka
257. Obraz rodziny w literaturze i filmie. Przedstaw związek metod jego przedstawiania z ideą dzieł.
258. Różne sposoby wykorzystywania motywu tańca w tekście literackim. Omów problem, analizując wybrane utwory
259. Tytuł i motto w utworze literackim. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw i zanalizuj rolę, jaką pełnią.
260. Femme fatale jako kreatorka rzeczywistości wewnątrzliterackiej. Omów wyraziste sylwetki kobiet, które świadomie lub nieświadomie negatywnie oddziaływały na innych bohaterów literackich.

 
gość
Dodany: 2011-02-08, 17:06:15

Witam.
Posiadam pełną prace maturalną (wypracowanie (wypowiedź)+prezentacja +bibliografia+cytaty)na temat: ”Motyw Apokalipsy w literaturze, malarstwie i filmie”. Praca oceniona była bardzo wysoko (95%).
Jeśli jesteś zainteresowany, wszelkie szczegóły pod nr GG: 3005038.

Pozdrawiam

 
gość
Dodany: 2011-02-25, 15:11:26

sprzedam pracę maturalną: Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.Do pracy dolączam bibliografie i ramowy plan wypowiedzi.
Za prace na maturze dostałam max punktów czyli 20.
Cena - 50 zł.
Pracę przesyłam emeilem po wpłynieciu pięniedzy na konto.
Wszelkie pytania prosze pisać na gg: 6523644

Liczba wyświetleń: 9082
Oglądasz posty 31 - 40 z 59
 
Nazwa forum:
Matura ustna 2009
Opis forum:
Sprzedam prace na mature ustną z języka polskiego 1. Kreacje żydów, motywy żydowskie w literaturze polskiej, malarstwie i filmie. Analiza dzieł. 2. Motyw ojca w literaturze. Omów na wyranych przykładach zainteresowanych prosze o kontakt na e-mail kaarolccia19@gazeta.pl Prace napisane przez polonistke!! Cena 80zł
Kategoria forum: Szkoła
Liczba użytkowników: 4
Odwiedzin dziś (łącznie): 22 (148578)
Postów: 2903 / Tematów: 2168
Pliki załączone w tym temacie:
 
Najaktywniejszy użytkownik:
Tematów: 0 / Postów: 1
Ostatnio aktywne tematy:
gość
gość
(5 godzin temu, 17:05)
gość
gość
(2014-09-05, 21:46)
gość
gość
(2014-09-05, 21:44)
gość
gość
(2014-09-05, 21:43)
Poringsn
Poringsn
(2014-09-04, 20:42)
Użytkownicy forum
Administracja forum: Brak uprawnień
Użytkownicy forum: Brak uprawnień